Home Blog Đầu Tư Chiến lược đầu tư cổ phiếu: 100 USD mỗi tháng đều đặn trong vòng 20 năm

Chiến lược đầu tư cổ phiếu: 100 USD mỗi tháng đều đặn trong vòng 20 năm

by GDTC Editor

Nếu đầu tư trong vòng 20 năm, bạn sẽ được xem là một nhà đầu tư dài hạn. Khi bỏ tiền của bạn vào thị trường chứng khoán – trực tiếp hoặc thông qua các quỹ tương hỗ cổ phiếu – giá trị khoản đầu tư của bạn có thể sẽ biến động. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian dài hơn, lợi tức trung bình của cổ phiếu sẽ cao hơn những gì các lựa chọn an toàn hơn có thể cung cấp.

Economist: Cổ phiếu tăng trưởng 'lên ngôi', chiến lược đầu tư giá trị của  Warren Buffett

Cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư của bạn có thể tăng 11% trong một năm, giảm 6% vào năm tiếp theo, sau đó tăng trở lại 9%; do đó, đầu tư cổ phiếu chắc chắn là một chuyến đi khó khăn hơn so với đầu tư vào các lựa chọn an toàn và có thể dự đoán được như tài khoản tiết kiệm hoặc chứng chỉ tiền gửi (CD). Tuy nhiên, sau 20 năm, gần như chắc chắn cổ phiếu sẽ mang lại cho bạn một số tiền lớn hơn trong tài khoản của mình.

An toàn có cái giá của an toàn, trong khi rủi ro có thể mang lại cho bạn lợi nhuận cao hơn. Với các khoảng thời gian dài hạn loại bỏ hầu hết rủi ro, bạn sẽ không phải mất ngủ do lo sợ một đợt sụp đổ của thị trường chứng khoán trong một năm cụ thể mà vẫn có thể thu được lợi nhuận cao hơn theo thời gian.

Bình quân hóa chi phí đầu tư

Với cách tiếp cận bình quân hóa chi phí đầu tư, nhà đầu tư đều đặn góp một số tiền cố định vào khoản đầu tư của mình bất kể chuyện gì xảy ra trên thị trường. Một ví dụ cổ điển cho cách tiếp cận này là quỹ hưu trí 401(k) tại các nước phát triển. Bình quân hóa chi phí đầu tư là một kỹ thuật thường được các nhà đầu tư dài hạn sử dụng.

Bằng cách đầu tư một số tiền nhất định mỗi tháng, nhà đầu tư đang mua cổ phiếu trong những thời điểm thuận lợi cũng như bất lợi. Trong những thời điểm thuận lợi, giá trị cổ phiếu sẽ tăng lên. Ví dụ: giả sử nhà đầu tư bắt đầu mua cổ phiếu trong một quỹ chứng khoán có giá 20 USD cho mỗi cổ phiếu. Nhà đầu tư quyết định sẽ đầu tư 100 USD mỗi tháng. Điều đó có nghĩa là trong tháng đầu tiên, nhà đầu tư sẽ mua được năm cổ phiếu với 100 USD của mình. Một năm sau, quỹ đã hoạt động tốt và giá cổ phiếu tăng lên 25 USD. Bây giờ nhà đầu tư chỉ có thể mua bốn cổ phiếu với số tiền 100 USD của mình, nhưng dù sao thì nhà đầu tư cũng nên vui mừng: năm cổ phiếu từ tháng đầu tiên của một năm về trước đã tăng giá trị, 5×25 USD = 125 USD, mang lại lợi nhuận 25 USD. Đến tháng thứ hai, cổ phiếu đã có giá 21 USD, vì vậy tháng đó nhà đầu tư có thể mua 4,77 cổ phiếu, mang về lợi nhuận ròng 19 USD, v.v. Trong những thời điểm thuận lợi, bạn mua được ít cổ phiếu hơn, điều này làm giảm khả năng tăng giá trong tương lai nhưng cũng có nghĩa là bạn có một tổng lợi nhuận tốt từ khoản đầu tư của mình.

Ngược lại, giả sử giá cổ phiếu đã giảm từ 20 USD xuống còn 15 USD trong năm đầu tiên đó. Bạn đã lỗ 5 x 5 USD = 25 USD cho khoản đầu tư của tháng đầu tiên. Vào tháng thứ hai, bạn đã mua cổ phiếu với giá 19 USD, có nghĩa là bạn mua được 5,26 cổ phiếu. Khoản lỗ trong tháng thứ hai sẽ là 5,26 x 4 USD = 21 USD, v.v.

Mặc dù khoản lỗ đó chắc chắn không vui vẻ gì, bạn cũng đang mua thêm cổ phiếu với giá thấp hơn so với giá mua lần đầu. Do đó, bạn sẽ mua được nhiều cổ phiếu hơn với khoản đầu tư 100 USD mỗi tháng của mình. Vì giá cổ phiếu chỉ là 15 USD, nhà đầu tư sẽ có thể mua được 6,67 cổ phiếu mỗi tháng chừng nào giá cổ phiếu vẫn còn duy trì ở mức thấp đó. Khi mọi thứ sáng sủa lên sáu tháng sau, nhà đầu tư đã mua 6 x 6,67 = 40 cổ phiếu ở mức giá có thể là mức đáy này. Sau đó, ngay cả với một sự phục hồi khiêm tốn lên 18 USD/cổ phiếu, bạn cũng sẽ kiếm được 40 x 3 USD = 120 USD chỉ từ những cổ phiếu đã mua với giá hời đó. Trong khi đó, khoản lỗ từ tháng đầu tiên đã giảm xuống còn 10 USD, tháng thứ hai chỉ còn hơn 5 USD, v.v., có nghĩa là bạn đã xóa bỏ được phần nào khoản lỗ của mình. Khi giá cổ phiếu quay trở lại mức 20 USD ban đầu, khoản lỗ ban đầu sẽ hoàn toàn bị xóa sổ, trong khi lợi nhuận từ những cổ phiếu giá hời trong sáu tháng đã tăng lên 6 x 6,67 x 5 USD = 200 USD.

Nếu bạn giữ được bình tĩnh và kiên trì với kế hoạch ngay cả khi thị trường đi xuống, bạn sẽ nhận được nhiều cổ phiếu hơn với số tiền mình bỏ ra. Những cổ phiếu bổ sung này thúc đẩy lợi nhuận đầu tư khi thị trường phục hồi. Đây là một phần lớn lý do tại sao các nhà đầu tư cổ phiếu thường nhận được lợi nhuận cao hơn trong dài hạn so với các khoản đầu tư an toàn hơn bất chấp những thăng trầm tạm thời trên thị trường.

Cổ tức

Nhiều cổ phiếu và quỹ đầu tư cũng chia cổ tức cho các nhà đầu tư. Cổ tức về cơ bản là lợi nhuận được trao cho chủ sở hữu cổ phiếu (cổ đông), mang lại thêm một vài phần trăm lợi nhuận bên cạnh tăng trưởng giá cổ phiếu. Hầu hết các quỹ tương hỗ và cổ phiếu đều cung cấp tùy chọn tự động tái đầu tư cổ tức. Việc tự động tái đầu tư cổ tức được thực hiện trong thời điểm thuận lợi cũng như thời điểm bất lợi, có nghĩa là bạn nhận được chi phí đầu tư trung bình trên những gì về cơ bản là một động lực vô hình cho lịch trình đầu tư thường xuyên của bạn.

Chú ý: Với lãi kép, thu nhập của một tài sản được tái đầu tư sẽ tạo ra thêm thu nhập; lợi nhuận xảy ra khi khoản đầu tư đang tạo ra thu nhập từ số tiền ban đầu và thu nhập tích lũy từ các giai đoạn trước đó.

Các phép tính

Giả sử rằng bạn đã quyết định đầu tư vào một quỹ tương hỗ với lợi nhuận trung bình hàng năm 7%, bao gồm cả cổ tức. Để đơn giản hóa vấn đề, giả sử rằng lãi kép được thực hiện mỗi năm một lần. Sau 20 năm, bạn sẽ đóng góp 20 x 12 x 100 USD = 24.000 USD vào quỹ. Tuy nhiên, lợi nhuận kép sẽ nhiều hơn gấp đôi khoản đầu tư của bạn. Một cách dễ dàng để chạy các con số là sử dụng máy tính, nhưng bạn có thể tính toán theo cách thủ công bằng cách cộng số tiền đóng góp của năm mới với tổng số cũ và sau đó nhân tổng số mới với 1,07 cho mỗi năm.

  • Năm 1: 1.200 USD x 1,07 = 284 USD
  • Năm 2: (1.284 USD + 1.200 USD) × 1,07 = 2.658 USD
  • Năm 3: (2.658 USD + 1.200 USD) × 1,07 = 4.128 USD

Chú ý: Khi số tiền đầu tư của bạn tăng lên theo thời gian, số lượng lựa chọn đầu tư mà bạn có sẽ mở rộng, cho phép bạn có một danh mục đầu tư đa dạng hơn nữa.

Những yếu tố khác

Trên thực tế, báo cáo hàng năm của bạn sẽ không gọn gàng như kết quả dự đoán bởi phép tính trên. Đầu tiên, phép toán đã được đơn giản hóa và không tính đến các khoản phí, thuế cũng như các yếu tố tương tự khác. Ngoài ra còn có một số chỗ sai trong cách tính toán các giá trị trung bình sử dụng trong phương trình. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy lợi nhuận của việc đầu tư thường xuyên vào cổ phiếu hoặc quỹ cổ phiếu đã liên tục cao hơn so với các loại hình đầu tư khác, khiến cổ phiếu trở thành một lựa chọn tốt hơn rõ ràng cho một nhà đầu tư dài hạn.

Một khoản tiền nhỏ cỡ 100 USD không cho bạn nhiều lựa chọn ngoài các quỹ tương hỗ hoặc quỹ ETF, ít nhất là trong thời gian đầu. Nhiều công ty môi giới tính phí giao dịch khi mua cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là trừ khi bạn đang đánh cược với các cổ phiếu penny đầy rủi ro, bạn sẽ không thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Ngược lại, các quỹ tương hỗ đã là những danh mục đầu tư với nhiều cổ phiếu khác nhau, có lược đồ rủi ro được xác định rõ ràng và tích hợp sẵn sự đa dạng hóa.

Tuy nhiên, các quỹ tương hỗ tính một khoản phí hàng năm có thể trở thành thành một con số khá lớn khi vốn của bạn tăng lên. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi trở nên tích cực hơn trong việc lựa chọn các khoản đầu tư của mình, bạn có thể rút tiền ra khỏi quỹ sau một vài năm và xây dựng danh mục cổ phiếu đa dạng của riêng mình với một công ty môi giới giá rẻ.

0 0 votes
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments