Home Kiến Thức Chứng Khoán So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

by GDTC Editor

1. Định nghĩa

Phân tích cơ bản (Fundamental analysis) là phương pháp đo lường giá trị nội tại của chứng khoán bằng cách kiểm tra các yếu tố có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh và triển vọng phát triển của công ty trong tương lai. Các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô như trạng thái của nền kinh tế và điều kiện ngành đến các yếu tố kinh tế vi mô như hiệu quả quản lý của công ty.

Phân tích kỹ thuật (Technical analysis)  là phương pháp dựa vào biểu đồ, đồ thị diễn biến giá cả và khối lượng giao dịch của cổ phiếu nhằm phân tích các biến động cung –  cầu đối với cổ phiếu để giúp cho nhà đầu tư quyết định thời điểm nên mua vào, bán ra hay giữ cổ phiếu trên thị trường.

2. So sánh phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán

Yếu tố Phân tích kỹ thuật Phân tích cơ bản
Mục tiêu Xác định điểm mua vào và điểm bán ra của cổ phiếu Xác định giá trị nội tại của cổ phiếu
Mục đích sử dụng Đầu tư ngắn hạn Đầu tư dài hạn
Dữ liệu Giá và khối lượng giao dịch của cổ phiếu Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, sự kiện, tin tức về ngành và nền kinh tế
Phương pháp phân tích Dựa trên các chỉ số

Dựa trên hành động giá

Phân tích định lượng: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 

Phân tích định tính: các chính sách kinh tế vĩ mô, tình hình ngành, tiềm năng phát triển,…

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Có thể là dài hạn, nhưng hầu hết chỉ giữ cổ phiếu trong vài ngày, phút, hoặc thậm chí chỉ vài giây Thường giữ cổ phiếu trong nhiều ngày, tuần, hoặc thậm chí nhiều tháng

3. Mối quan hệ giữa phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật:

Cả hai phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng vì vậy không thể xác định được phương pháp nào tốt hơn trong đầu tư chứng khoán. Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào mục tiêu, chiến lược, kiến thức, khả năng của nhà đầu tư.

Phân tích cơ bản là phương pháp nền tảng, và không có xung đột với phân tích kỹ thuật.

Phương pháp phân tích kỹ thuật có thể khắc phục một số nhược điểm của phân tích cơ bản:

+ Bỏ qua vai trò của yếu tố tâm lý của các bên tham gia thị trường

+ Tính không chính xác của thông tin mà nhà đầu tư sử dụng

Nhà đầu tư kết hợp cả hai phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật có thể hình thành một chiến lược đầu tư với các đánh giá đa chiều hơn. Việc sử dụng cả hai phương pháp có thể khắc phục được nhược điểm của từng phương pháp và có thể bổ trợ lẫn nhau. Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư ra quyết định đầu tư, trong khi phân tích kỹ thuật giúp nhận định điểm mua vào và bán ra phù hợp.

0 0 votes
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments