Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Hạn chót quyết toán thuế TNCN 2024 là khi nào?

Hạn chót quyết toán thuế TNCN 2024 là khi nào?

by Ban Biên Tập GDTC

Thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2024

Trong năm 2024, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập nhận được trong năm 2023 sẽ được thực hiện. Thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định như sau:

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập, thời hạn chậm nhất là ngày 31/3/2024.

Tuy nhiên, ngày 31/3/2024 là ngày Chủ nhật. Theo khoản 5 Điều 148 của Bộ luật Dân sự 2015, khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, thời hạn được kết thúc vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó. Do đó, thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập của năm 2023 là chậm nhất vào ngày 1/4/2024.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế, thời hạn chậm nhất là ngày 30/4/2024.

Tuy nhiên, ngày 30/4/2024 là ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày 1/5/2024 (Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5). Theo khoản 5 Điều 148 của Bộ luật Dân sự 2015, khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, thời hạn được kết thúc vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó. Do đó, thời hạn khai hồ sơ quyết toán thuế với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế của năm 2023 là chậm nhất vào ngày 2/5/2024.

thơi-han-quyet-toan-thue-tncn-2024-1

Quyết toán thuế TNCN 2024 đang vào mùa cao điểm

Đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

a/ Đối với tổ chức và cá nhân trả thu nhập:

Tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập chi trả. Không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Trường hợp không có phát sinh thu nhập trả, tổ chức và cá nhân không cần khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trong trường hợp người lao động được chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

b/ Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập với các điều kiện sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế. Thậm chí trong trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, cá nhân vẫn phải quyết toán thuế.

Trường hợp cá nhân là người lao động được chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Đồng thời, cá nhân có thu nhập văng lai từ các nơi khác, với mức thu nhập bình quân không vượt quá 10 triệu đồng mỗi tháng trong năm và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%, nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

  • Không nộp thuế thu nhập cá nhân thì có phải quyết toán thuế không?

Căn cứ vào khoản 6 Điều 8 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, khi không nộp thuế thu nhập cá nhân, cá nhân không cần phải quyết toán thuế. Theo quy định, tổ chức và cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai và quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền, bất kể có phát sinh khấu trừ thuế hay không. Tuy nhiên, nếu không có phát sinh thu nhập trả, tổ chức và cá nhân không cần khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Trong trường hợp cá nhân là người lao động chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức mới sẽ quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).

0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status