Home Kiến Thức Forex Ký Quỹ Ngoại Hối Và Lệnh Ký Quỹ

Ký Quỹ Ngoại Hối Và Lệnh Ký Quỹ

by GDTC Editor

Ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là gì?

Ký quỹ ngoại hối đề cập đến số tiền tối thiểu mà một nhà giao dịch yêu cầu để mở các vị thế mới trên thị trường Ngoại hối. Ví dụ: với mức ký quỹ yêu cầu 1%, vị trí 10.000 đô la sẽ yêu cầu 100 đô la. Các nhà giao dịch bị thu hút bởi thị trường Forex vì đòn bẩy tương đối cao do các nhà môi giới Forex cung cấp.

Bất cứ khi nào nhà giao dịch mở một vị thế, nhà môi giới sẽ giữ khoản tiền ký quỹ ban đầu làm tài sản thế chấp (số tiền bảo đảm). Tiền ký quỹ được sử dụng đề cập đến tất cả số vốn do nhà môi giới nắm giữ để giữ cho các vị thế của nhà giao dịch luôn mở. Khi nhiều vị thế được mở, một phần lớn hơn của số tiền ký quỹ sẽ được sử dụng làm tiền ký quỹ.

Các yếu tố chính của Ký quỹ ngoại hối:

Một nhà giao dịch cần biết các yếu tố nhất định của ký quỹ ngoại hối để hiểu rõ hơn về những gì họ đang giao dịch. Dưới đây là một số yếu tố cần xem xét:

  • Vốn ký quỹ: Số tiền còn lại trên số dư tài khoản có thể được sử dụng để mở các giao dịch mới với các vị thế đòn bẩy. Một tài khoản có nhiều vốn tự có hơn sẽ tốt hơn cho một nhà giao dịch.
  • Tiền ký quỹ đã sử dụng: Số tiền ký quỹ đã sử dụng là số tiền được nhà môi giới lấy từ tài khoản của nhà giao dịch để thực hiện giao dịch có đòn bẩy. Nhà giao dịch càng sử dụng nhiều tiền ký quỹ, họ càng ít có thể thực hiện các giao dịch mới.
  • Số dư ký quỹ:Ký quỹ miễn phí đề cập đến vốn tự có trong tài khoản của nhà giao dịch không được sử dụng cho các vị thế mở hiện tại. Nó cũng có thể được mô tả là số dư khả dụng mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để mở các giao dịch mới. Theo công thức, Ký quỹ miễn phí = Vốn chủ sở hữu – Ký quỹ trên các vị trí mở.

Đọc Sự khác biệt giữa Balance và Equity trong Forex là gì?

Mức ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là gì?

Bất cứ khi nào nhà giao dịch mở một vị thế, nhà môi giới sẽ giữ khoản tiền ký quỹ ban đầu làm tài sản thế chấp (số tiền bảo đảm). Tiền ký quỹ đã sử dụng đề cập đến tất cả số vốn do nhà môi giới nắm giữ để giữ cho các vị thế của nhà giao dịch luôn mở. Khi nhiều vị thế được mở, một phần lớn hơn của số tiền ký quỹ sẽ được sử dụng làm tiền ký quỹ.

Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch nên làm trước khi sử dụng ký quỹ để tận dụng các vị thế cao hơn là đảm bảo rằng có sự cân bằng giữa vốn khả dụng trên số dư tài khoản của họ (vốn chủ sở hữu khả dụng) và vốn do nhà môi giới thực hiện (Số tiền ký quỹ đã sử dụng). Bằng cách so sánh cả hai, một mức ký quỹ có thể được xác định xem liệu có thể mở một giao dịch mới hay không.

Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu / Số tiền ký quỹ đã sử dụng) x 100

Lệnh ký quỹ trong giao dịch ngoại hối là gì?

Lệnh gọi ký quỹ là một thông báo được đưa ra cho các nhà giao dịch Forex khi vị thế của họ rơi vào vùng âm và họ cần phải gửi thêm tiền vào tài khoản giao dịch của mình hoặc đóng các giao dịch thua lỗ để giải phóng tiền ký quỹ. Điều này thường xảy ra khi ký quỹ giảm xuống dưới mức do nhà môi giới chỉ định là 60%, có nghĩa là tiền trong tài khoản không còn đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.

Ngay sau khi mức ký quỹ giảm xuống dưới 30%, nhà môi giới sẽ bắt đầu dừng giao dịch. Khi nhận được lệnh dừng, nhà môi giới sẽ tự động đóng các vị trí cho đến khi đạt đến mức trước đó.

0 0 votes
Article Rating

related posts

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments