Home Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TẠI GIAODICHTAICHINH.COM 

Hoạt động của Giaodichtaichinh.com được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng của quý khách hàng.Chính vì vậy,  nhằm bảo mật thông tin cá nhân và bảo vệ quyền lợi cho người dùng, Giaodichtaichinh.com cam kết tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

 1. Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để hiểu rõ các nhu cầu về tài chính của Quý khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 1. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách dựa trên các mục đích sau: trao đổi, cung cấp sản phẩm và dịch vụ, thanh toán, xác định và xác thực, cải thiện dịch vụ, liên hệ, nghiên cứu và chống gian lận.
 1. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ cá nhân, tổ chức thứ ba nào trừ khi Quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu, hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho Quý khách.
 1. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đảm bảo tuân thủ đúng theo pháp luật quy định.
 1. Chúng tôi đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách một cách chính xác và cập nhật.
 1. Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của Quý khách.
 1. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy xem xét nó thường xuyên. Nếu có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của Giaodichtaichinh.com

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, Giaodichtaichinh.com muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.

SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

 1. Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các quốc gia và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ thành viên nào của Giaodichtaichinh.com cung cấp một cách hợp pháp. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.
 1. Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và Quý khách không nên dựa trên các thông tin đăng tải trên những trang đó vì mục đích này. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

KHÔNG ĐẢM BẢO

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho Quý khách dưới dạng “như hiện thời”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT

Giaodichtaichinh.com không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

THƯ ĐIỆN TỬ

Giaodichtaichinh.com không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến công ty qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho Giaodichtaichinh.com, hoặc nếu Giaodichtaichinh.com gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ.Giaodichtaichinh.com không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

TRUYỀN TẢI QUA INTERNET

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Giaodichtaichinh.com không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Giaodichtaichinh.com, gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư mà Quý khách gửi.

BẢO MẬT DỮ LIỆU

 1. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Thông tin cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Giaodichtaichinh.com. 
 1. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của Quý khách không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng GIAODICHTAICHINH.COM  sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý tại Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.
 1. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Giaodichtaichinh.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bằng cách đăng ký Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo chính sách bảo mật. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Giaodichtaichinh.com để được hỗ trợ giải đáp.

Contact Us

DMCA.com Protection Status