Home Tài chính cá nhânQuản lý tài chính Lãi suất ngân hàng là gì? Cách tính lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng là gì? Cách tính lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng là một trong những khái niệm kinh tế quan trọng nhất, có ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế và đời sống của mỗi cá nhân. Hãy cùng Giaodichtaichinh phân tích chúng thông qua bài viết này qua các khái niệm về lãi suất ngân hàng, các loại lãi suất ngân hàng và tác động của lãi suất ngân hàng đến nền kinh tế.

1. Khái niệm về lãi suất ngân hàng

1.1 Định nghĩa lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng là khoản phí mà ngân hàng tính từ khách hàng khi họ vay tiền. Lãi suất này thường được tính theo một tỷ lệ phần trăm trên số tiền được vay. Lãi suất ngân hàng được xác định bởi nhiều yếu tố, bao gồm mức độ rủi ro, mức độ thanh khoản, tỷ lệ lãi suất thị trường, và chi phí vốn của ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng điều động khác nhau ở từng năm

Lãi suất ngân hàng là giá trị của việc sử dụng một số tiền trong một khoảng thời gian nhất định mà người sử dụng số tiền đó phải trả cho người sở hữu số tiền đó. Thông thường, lãi suất ngân hàng được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, phần nghìn hoặc phần vạn trên số tiền được gửi hoặc cho vay trong một khoảng thời gian cụ thể như năm, tháng, ngày. Lãi suất có thể khác nhau tùy vào thời gian gửi hoặc vay dài hay ngắn, tùy vào loại ngân hàng, phương thức trả trước hoặc trả sau và tùy theo từng giai đoạn thời gian.

Lãi suất ngân hàng là tỷ lệ giữa số tiền lãi với số tiền vốn được gửi hoặc cho vay trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc tỷ lệ giữa chi phí phải trả để được sử dụng một khoản tiền trong khoảng thời gian được quy định hoặc thoả thuận phù hợp với hệ thống ngân hàng và các khách hàng trong quá trình giao dịch với ngân hàng.

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế và đời sống của mỗi người dân. Tuy nhiên, lãi suất ngân hàng không phải luôn giống nhau và được quy định bởi nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng:

 • Chính sách tiền tệ của Nhà nước: Chính sách tiền tệ của Nhà nước là yếu tố cơ bản quyết định đến mức độ lãi suất của ngân hàng. Việc điều chỉnh lãi suất là một trong những biện pháp của chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định nền kinh tế.
 • Tình hình kinh tế: Tình hình kinh tế của một quốc gia cũng ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng. Nếu kinh tế phát triển và ổn định, lãi suất thường thấp hơn so với khi kinh tế suy thoái hoặc bất ổn.
 • Tín dụng: Độ tin cậy của người vay cũng là yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng. Nếu khách hàng có tiền tệ và tài sản đảm bảo, ngân hàng sẽ cho vay với lãi suất thấp hơn so với khách hàng có rủi ro cao.
 • Thời gian vay: Thời gian vay cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng. Thời gian vay ngắn thì lãi suất thường cao hơn so với thời gian vay dài.
 • Cạnh tranh giữa các ngân hàng: Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng ảnh hưởng đến lãi suất ngân hàng. Khi sự cạnh tranh cao, các ngân hàng sẽ cố gắng cạnh tranh bằng cách giảm lãi suất để thu hút khách hàng.

Các yếu tố dẫn đến lãi suất ngân hàng tăng hay giảm

2. Cách tính lãi suất ngân hàng

Cách tính lãi suất ngân hàng thường được xác định dựa trên loại hình giao dịch và thời hạn gửi hoặc vay của khách hàng. Dưới đây là cách tính lãi suất tiết kiệm và cho vay thông thường tại các ngân hàng.

 • Cách tính lãi suất tiết kiệm:

Lãi suất được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm trên số tiền gửi.

Thời hạn tính lãi được quy định theo từng loại tiết kiệm.

Công thức tính lãi suất đơn giản: lãi suất = số tiền gửi x tỷ lệ lãi suất x số ngày gửi / 365.

Ví dụ: Nếu gửi 10 triệu đồng vào một khoản tiết kiệm có lãi suất 6%/năm, thời hạn gửi là 90 ngày, lãi suất được tính như sau: 10.000.000 x 6% x 90 / 365 = 148.219 đồng.

 • Cách tính lãi suất cho vay:

Lãi suất được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm trên số tiền vay.

Thời hạn vay được quy định theo từng hợp đồng vay.

Công thức tính lãi suất đơn giản: lãi suất = số tiền vay x tỷ lệ lãi suất x thời gian vay / 12.

Ví dụ: Nếu vay 100 triệu đồng với lãi suất 12%/năm, thời hạn vay là 24 tháng, lãi suất được tính như sau: 100.000.000 x 12% x 24 / 12 = 24.000.000 đồng.

Lưu ý: Công thức tính lãi suất trên là cách tính đơn giản và chưa tính đến các yếu tố khác như phí dịch vụ, thuế, quy đổi ngoại tệ. Tuy nhiên, cách tính lãi suất ngân hàng có thể khác nhau tùy thuộc vào chính sách và quy định của từng ngân hàng. Do đó, khi gửi tiền hoặc vay tiền tại ngân hàng, khách hàng cần xem xét kỹ các điều khoản và lãi suất áp dụng để có được quyết định tài chính đúng đắn và hợp lý.

3. Các loại lãi suất ngân hàng

Lãi suất ngân hàng là một trong những chỉ số quan trọng của nền kinh tế và được phân loại thành ba loại chính: lãi suất tiết kiệm, lãi suất cho vay và lãi suất thay đổi hay còn gọi là lãi suất hỗn hợp.

 • Lãi suất tiết kiệm: Là lãi suất mà ngân hàng trả cho khách hàng khi họ gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm. Lãi suất tiết kiệm được tính dựa trên mức độ rủi ro và thời gian gửi tiền. Thông thường, lãi suất tiết kiệm cao hơn so với lãi suất tiền gửi thông thường, nhưng có thể khác nhau tùy vào từng ngân hàng.
 • Lãi suất cho vay: Là lãi suất mà ngân hàng tính khi khách hàng vay tiền. Lãi suất cho vay có thể được tính dựa trên mức độ rủi ro, thời hạn và mục đích sử dụng của khoản vay. Thông thường, lãi suất cho vay sẽ cao hơn so với lãi suất tiết kiệm, do đó, ngân hàng sẽ kiếm được lợi nhuận từ khoản vay.
 • Lãi suất cố định và lãi suất thay đổi (lãi suất hỗn hợp): Lãi suất cố định là lãi suất được xác định trước và không thay đổi trong suốt thời gian vay. Trong khi đó, lãi suất thay đổi được điều chỉnh theo thời gian và có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào thị trường và chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Trong một khoảng thời gian nhất định, lãi suất hỗn hợp sẽ được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm giữa lãi suất cố định và lãi suất thay đổi. Ví dụ, trong một hợp đồng vay vốn, ngân hàng có thể áp dụng lãi suất hỗn hợp là 10%, trong đó lãi suất cố định là 7% và lãi suất thay đổi là 3%. Điều này có nghĩa là trong một khoảng thời gian nhất định, khách hàng sẽ phải trả một khoản tiền lãi được tính bằng cách kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thay đổi. Lãi suất hỗn hợp thường được sử dụng trong các hợp đồng vay vốn, tiết kiệm hoặc các sản phẩm tài chính khác của các ngân hàng.

Các loại lãi suất của ngân hàng thường gặp

4. Tác động của lãi suất ngân hàng đến nền kinh tế

Như giaodichtaichinh đã trình bày ở trên thì ta có thể thấy được lãi suất ngân hàng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Các yếu tố này bao gồm ảnh hưởng đến sự tiêu dùng của người dân, đầu tư của các doanh nghiệp và lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Tác động của lãi suất ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền kinh tế

 • Ảnh hưởng đến sự tiêu dùng của người dân

Lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng đến việc tiêu dùng của người dân thông qua khoản tiền lãi thu được từ các khoản tiết kiệm. Khi lãi suất tiết kiệm tăng, người dân có xu hướng gửi tiết kiệm nhiều hơn để tận dụng lợi suất cao hơn. Tuy nhiên, khi lãi suất cho vay tăng, người dân sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho khoản vay của mình, dẫn đến giảm sự tiêu dùng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

 • Ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp

Lãi suất ngân hàng cũng ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp. Khi lãi suất cho vay tăng, các doanh nghiệp sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho khoản vay của mình. Điều này dẫn đến giảm sự đầu tư của các doanh nghiệp và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế.

 • Ảnh hưởng đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế

Lãi suất ngân hàng cũng có ảnh hưởng đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Khi lãi suất tiết kiệm tăng, người dân có xu hướng gửi tiết kiệm nhiều hơn, dẫn đến tăng nguồn tiền trong nền kinh tế. Nếu không có đầu tư đủ mạnh, sự tăng nguồn tiền này sẽ dẫn đến lạm phát. Tuy nhiên, khi lãi suất cho vay tăng, các doanh nghiệp sẽ đầu tư ít hơn, dẫn đến giảm tăng trưởng kinh tế.

5. Thực trạng lãi suất ngân hàng hiện nay tại Việt Nam

Hiện nay, tình hình lãi suất ngân hàng tại Việt Nam đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất cho vay trung bình của các ngân hàng thương mại đang dao động từ 5,5% đến 7,5% mỗi năm tùy vào loại hình vay và khách hàng, trong khi lãi suất tiết kiệm trung bình thì chỉ ở mức từ 3,5% đến 5,5% mỗi năm. Điều này cho thấy, khách hàng gửi tiết kiệm hay vay tiền ở ngân hàng đang nhận được mức lãi suất thấp hơn so với những năm trước đây.

 • Lãi suất tiết kiệm và cho vay ở các ngân hàng thương mại

Các ngân hàng thương mại hiện nay đang có mức lãi suất tiết kiệm và cho vay khá đa dạng và cạnh tranh với nhau để thu hút khách hàng. Đối với lãi suất tiết kiệm, các ngân hàng thương mại thường có các gói lãi suất ưu đãi cho các khoản tiền lớn, các khoản tiền gửi dài hạn hay các sản phẩm kết hợp giữa tiền gửi và các dịch vụ khác. Các khoản tiền gửi ngắn hạn thường có mức lãi suất thấp hơn.

 • Đối với lãi suất cho vay

Các ngân hàng thương mại cũng có nhiều loại hình vay với các mức lãi suất khác nhau để phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, các khoản vay ngắn hạn thường có mức lãi suất cao hơn so với khoản vay dài hạn.

 • Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý và điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam. Đối với lãi suất, Ngân hàng Nhà nước có quyền quyết định và điều chỉnh lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng thương mại trong nước để đảm bảo ổn định kinh tế và hạn chế lạm phát. Tuy nhiên, điều đáng nói là các ngân hàng thương mại có thể áp dụng lãi suất thấp hơn so với mức lãi suất tín dụng của Ngân hàng Nhà nước đưa ra nhằm thu hút khách hàng. Điều này đã góp phần làm giảm áp lực lãi suất đối với các doanh nghiệp và cá nhân vay vốn. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và giảm lãi suất cho các ngành sản xuất, kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Điều này giúp giảm thiểu khó khăn cho các doanh nghiệp, đồng thời tăng cường hoạt động sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

Tham khảo ngay bảng so sánh lãi vay ngân hàng cho hình thức vay tín chấp và vay thế chấp bên dưới nhé.

5.1 Lãi suất ngân hàng nào cao nhất?

Ngân hàng Vay tín chấp (%/năm) Vay thế chấp (%/năm)
VIB 17 8,8
Bản Việt 17-18 6.5
VPBank 20 6,9 – 8,6
ACB 27 7,5 – 9,0
Sacombank 9,5 7,5 – 8,5
BIDV 11,9 6,6 – 7,8
TPBank 17 6,9 – 9,9
Maritime Bank 10 – 17 6,99 – 7,49
Vietcombank 10,8 – 14,4 7,5
VietinBank 9,6 7,7

Bảng tham khảo lãi suất vay 10 ngân hàng tốt nhất (Nguồn: Tổng hợp Internet)

5.2 TOP ngân hàng có lãi suất vay thế chấp sổ đỏ ưu đãi nhất

Ngân hàng Lãi vay thế chấp sổ đỏ (%/năm) Tỷ lệ cho vay Phí trả nợ trước hạn
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng Agribank 7,5 80-85% giá trị tài sản đảm bảo
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng BIDV 11 80% giá trị tài sản đảm bảo Miễn phí
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng Vietcombank 7,7 70% giá trị tài sản đảm bảo 1% tính trên số tiền trả trước
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng Vietcapital 8 70% giá trị tài sản đảm bảo 3% tính trên số tiền trả trước
Vay thế chấp sổ đỏ Vietinbank 7 70% giá trị tài sản đảm bảo 2% tính trên số tiền trả trước
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng HSBC 7 60% giá trị tài sản đảm bảo 3% tính trên số tiền trả trước
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng VPBank 9,6 75% giá trị tài sản đảm bảo 4% tính trên số tiền trả trước
Vay thế chấp sổ đỏ Sacombank 12,3 100% giá trị tài sản đảm bảo 2% tính trên số tiền trả trước
Vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng VIB 10,2 70% giá trị tài sản đảm bảo 3% tính trên số tiền trả trước

Bảng tổng hợp lãi suất vay ngân hàng thế chấp sổ đỏ (Nguồn: Tổng hợp)

Lưu ý: Lãi suất chỉ mang tính tham khảo, các bạn hãy liên hệ ngân hàng để được tư vấn chính xác mức lãi suất hiện hành

6. Các lời khuyên khi gửi tiền vào ngân hàng

Hãy cùng Giaodichtaichinh tìm hiểu tiếp phần còn lại của bài viết dưới đây để có lựa chọn nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào phù hợp với bạn nhất!

Để gửi tiền vào ngân hàng một cách hiệu quả và an toàn, bạn nên cân nhắc một số lời khuyên sau:

 • Lựa chọn ngân hàng phù hợp: Bạn nên lựa chọn ngân hàng uy tín, có thâm niên hoạt động lâu năm và được Nhà nước cấp phép hoạt động. Một số đặc điểm bạn có thể tham khảo để chọn lựa được một ngân hàng uy tín như mạng lưới chi nhánh phủ rộng, xử lý giao dịch nhanh chóng, minh bạch thông tin, ít phát sinh chi phí,…
 • Chọn sản phẩm tiết kiệm phù hợp: Bạn nên chọn sản phẩm tiết kiệm phù hợp với mục đích và tình hình tài chính của mình. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng tiền trong thời gian ngắn, nên chọn sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn ngắn và lãi suất ổn định. Nếu bạn có thể để tiền trong thời gian dài, nên chọn sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn dài và lãi suất cao hơn.
 • Quan sát và theo dõi thị trường để lựa chọn thời điểm gửi tiền: Thị trường tài chính luôn thay đổi, do đó, bạn nên theo dõi và quan sát kỹ lưỡng để tìm ra thời điểm phù hợp để gửi tiền vào ngân hàng, nhằm đạt được lợi ích tối đa.

7. Kết luận

 • Tầm quan trọng của lãi suất ngân hàng:

Lãi suất ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính và kinh tế của một quốc gia. Nó không chỉ là một chỉ số quan trọng để đo lường sự hiệu quả của hoạt động của ngân hàng, mà còn ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng, đầu tư của các cá nhân và doanh nghiệp. Do đó, việc hiểu và đánh giá lãi suất ngân hàng là rất quan trọng.

 • Tác động của lãi suất ngân hàng đến nền kinh tế và cuộc sống của mọi người:

Lãi suất ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và cuộc sống của mọi người. Khi lãi suất ngân hàng tăng cao, tiền gửi trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư, nhưng đồng thời cũng làm giảm khả năng tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Ngược lại, khi lãi suất giảm thì sự tiêu dùng và đầu tư sẽ tăng lên nhưng sẽ làm giảm lợi nhuận cho những người gửi tiền. Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước cũng ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và giá cả hàng hóa, tác động đến tình hình lạm phát và tăng trưởng kinh tế của đất nước.

8. FAQs

8.1 Làm thế nào để biết lãi suất?

Lãi suất được công bố trên trang web của ngân hàng hoặc có thể được tìm thấy trên các trang web tài chính như cafef.vn hoặc vnexpress.net. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin lãi suất từ các tờ báo kinh tế hoặc hỏi trực tiếp tại ngân hàng của bạn.

8.2 Phân loại lãi suất ngân hàng

Các loại lãi suất ngân hàng bao gồm:

 • Lãi suất tiết kiệm
 • Lãi suất cho vay tiêu dùng
 • Lãi suất cho vay mua nhà
 • Lãi suất cho vay mua ô tô
 • Lãi suất cho vay kinh doanh

8.3 Tại sao lãi suất lại quan trọng đối với nền kinh tế?

Lãi suất là một công cụ quan trọng để điều chỉnh hoạt động kinh tế và ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến lạm phát, giá trị của tiền tệ và thị trường chứng khoán, ảnh hưởng đến sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế.

Tóm lại, lãi suất ngân hàng là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính cá nhân và kinh doanh, cần được quan tâm và đánh giá để đưa ra quyết định hợp lý. Và đó là tất cả các nội dung về lãi suất ngân hàng và tác động của lãi suất ngân hàng đến nền kinh tế mà giaodichtaichinh tổng hợp được. Hãy đón xem các bài viết khác nhé!

5 1 vote
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status