Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Năm 2024, mức lương bao nhiêu phải đóng thuế TNCN?

Năm 2024, mức lương bao nhiêu phải đóng thuế TNCN?

by Ban Biên Tập GDTC

Đầu tiên, theo Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định về việc giảm trừ gia cảnh như sau:

luong-dong-thue

Lương bao nhiêu phải đóng thuế?

Giảm trừ gia cảnh

Giảm trừ gia cảnh là một khoản tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương và tiền công của cá nhân cư trú đóng thuế. Mức giảm trừ gia cảnh được chia thành hai phần như sau:

a) Mức giảm trừ đối với cá nhân cư trú là 9 triệu đồng mỗi tháng (tương đương 108 triệu đồng mỗi năm).

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng mỗi tháng.

Trong trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động quá 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất, Chính phủ sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với biến động giá cả, áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Tuy nhiên, hiện tại, khoản 4 Điều 1 của Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 đã bị bãi bỏ bởi khoản 4 Điều 6 của Luật Sửa đổi các Luật về thuế năm 2014.

Mức giảm trừ gia cảnh

luong-dong-thue-1

Lương bao nhiêu phải đóng thuế?

Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13 như sau:

  1. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
  2. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, hiện nay đối với người có mức lương trên 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/ năm) thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định hiện tại, nếu người lao động có một người phụ thuộc, thì chỉ khi mức lương vượt qua 15,4 triệu đồng mỗi tháng mới phải nộp thuế.

Trong trường hợp có hai người phụ thuộc, ngưỡng lương trở thành 19,8 triệu đồng mỗi tháng để phải chịu thuế.

Để đơn giản, có thể hiểu rằng số lượng người phụ thuộc càng nhiều, ngưỡng lương để chịu thuế sẽ càng cao theo quy định.

0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status