Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Đóng lương hưu bao nhiêu năm để được hưởng mức lương hưu tối đa

Đóng lương hưu bao nhiêu năm để được hưởng mức lương hưu tối đa

Mức lương hưu tối đa hiện nay là 75% mức lương cơ sở, tương đương với 75% mức lương tối thiểu vùng. Vậy đóng lương hưu bao nhiêu năm để được hưởng mức lương hưu tối đa này?

dieu-kien-huong-luong-huu

Điểm chi trả lương hưu

Dựa vào quy định về tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 115/2015/NĐ-CP, công thức tính lương hưu hàng tháng như sau:

Mức hưởng lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như sau:

Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018, tỷ lệ hưởng được tính bằng 45% cho 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng thì tính thêm 2%, tối đa 75% tương ứng với 30 năm đóng.
Đối với lao động nam nghỉ hưu từ ngày 1/1/2018, tỷ lệ hưởng được tính tương tự, nhưng tối đa 75% tương ứng với 35 năm đóng.

Như vậy:

  • Để được hưởng lương hưu với tỷ lệ tối đa 75%, lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 30 nămlao động nam phải đóng ít nhất 35 năm.
  • Đối với người lao động nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ hưởng lương hưu cũng được tính tương tự, nhưng cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị giảm 2%.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời điểm hưởng lương hưu của người lao động được quy định như sau:

  • Trong điều kiện lao động bình thường: Thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập, khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu.
  • Đối với người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương: Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi họ đủ điều kiện hưởng và có văn bản đề nghị gửi cơ quan bảo hiểm xã hội.
  • Đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội: Thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của họ khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu.
0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status