Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Nghỉ hưu “non”, người lao động có được nhận lương hưu sớm?

Nghỉ hưu “non”, người lao động có được nhận lương hưu sớm?

Nhiều lao động thắc mắc liệu có thể được nhận lương hưu sớm hơn so với thời gian dự kiến nếu đã đóng đủ số năm bảo hiểm xã hội theo quy định, dù chưa đến tuổi nghỉ hưu?

nghi -huu-som-so-duoc-nhan-luong-huu

Khi người lao động nghỉ hưu sớm, mức lương hưu mà họ được hưởng sẽ không đạt nguyên mức lương hưu

Nghỉ sớm sẽ không được hưởng nguyên lương hưu

Theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động sẽ được nghỉ hưu trong điều kiện bình thường nếu đã đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 20 năm và đạt đủ tuổi nghỉ hưu.

Từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường đã được điều chỉnh theo lộ trình. Nam lao động sẽ đủ tuổi nghỉ hưu là 62 tuổi vào năm 2028 và nữ lao động sẽ đủ tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi vào năm 2035 (mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ). Theo lộ trình này, vào năm 2023, nam lao động sẽ đủ tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 9 tháng và nữ lao động sẽ đủ tuổi nghỉ hưu từ 56 tuổi trở lên.

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính dựa trên quy tắc sau: ban đầu là 45% của mức bình quân tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, sau đó mỗi năm tăng thêm 2%, với mức tối đa là 75%. Tuy nhiên, nếu người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định, mức lương hưu sẽ giảm đi 2% mỗi năm nghỉ hưu sớm. Nếu tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ dưới 6 tháng, mức giảm sẽ là 1%. Tuy nhiên, nếu thời gian nghỉ hưu trước tuổi là trên 6 tháng, tỷ lệ phần trăm không giảm.

Do đó, khi người lao động nghỉ hưu sớm, mức lương hưu mà họ được hưởng sẽ không đạt nguyên mức lương hưu.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người nghỉ hưu sẽ phải đáp ứng hai điều kiện, đó là tuổi và số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Về số năm đóng bảo hiểm xã hội, yêu cầu tối thiểu là 20 năm. Đối với tuổi, số năm tối đa sẽ được trừ đi 5 năm, trừ trường hợp đặc biệt liên quan đến sức khỏe hoặc môi trường làm việc, và một số trường hợp có quy định riêng về bệnh HIV…

Về cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu, phụ nữ cần đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 30 năm để được hưởng tối đa 75%, trong khi đối với nam giới là 35 năm. Do đó, nếu nam giới đã đóng bảo hiểm xã hội trong 20 năm, nhưng chưa đủ tuổi về hưu, mức lương hưu sẽ chỉ là 45%. Tương tự, phụ nữ cần đóng ít nhất 15 năm để đạt mức tỷ lệ này.

Ngoài ra, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định sẽ bị trừ 2%. Ví dụ, nếu nam giới đã đóng bảo hiểm xã hội trong 20 năm và nghỉ hưu trước tuổi 5 năm, mỗi năm sẽ bị trừ 2%, chỉ còn lại 35% của mức lương hưu.

Có thể bảo lưu BHXH để chờ đủ tuổi nghỉ hưu

Người lao động, dù chưa đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đã đủ số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), có thể lựa chọn bảo lưu thời gian đóng BHXH để chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc chọn nghỉ hưu sớm nếu đáp ứng đủ các điều kiện.

nghi-huu-som-co-duoc-nhan-luong-huu

Có thể lựa chọn bảo lưu thời gian đóng BHXH để chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu

Theo quy định của Luật BHXH, việc bảo lưu thời gian đóng BHXH áp dụng cho hai trường hợp sau: người lao động nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định hoặc chưa nhận được BHXH một lần theo quy định; người lao động tự nguyện dừng đóng BHXH mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định hoặc chưa nhận được BHXH một lần.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị quyết 93/2015/QH13, bảo lưu thời gian đóng BHXH cho phép người lao động tích lũy đủ điều kiện để hưởng lương hưu, nhằm đảm bảo cuộc sống sau khi vượt qua tuổi lao động.

Việc bảo lưu thời gian đóng BHXH không ảnh hưởng đến việc hưởng lương hưu và không làm giảm tỷ lệ phần trăm lương hưu của người lao động.

0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status