Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Cập nhật biểu thuế TNCN năm 2024 mới nhất

Cập nhật biểu thuế TNCN năm 2024 mới nhất

by Ban Biên Tập GDTC

Có sự thay đổi gì về biểu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2024 không? Để tính toán TNCN, cần xác định thuế suất tương ứng. Trong đó, có hai loại thuế suất được sử dụng khi tính toán TNCN, đó là thuế suất lũy tiến từng phần và thuế suất toàn phần. Vậy, hiện tại, biểu thuế TNCN được quy định như thế nào?

chinh-sach-moi-ve-thue -1

Biểu thuế TNCN mới nhất 2024

 

1. Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Biểu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú sẽ gồm: Biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần

1.1. Biểu thuế lũy tiến từng phần

Thuế lũy tiến từng phần là phương pháp tính thuế TNCN trong đó người có thu nhập tính thuế sẽ phải nộp thuế theo mức thu nhập cá nhân tương ứng. Mức thu nhập thấp sẽ nộp thuế thấp, mức thuế sẽ nộp dần tăng theo từng bậc thuế.
Nghĩa là, thuế lũy tiến là mức thuế suất tăng dần từ thấp đến cao (tăng từ 5% đến 35% tương ứng với từng mức thu nhập tính thuế tăng dần từ thấp đến cao).
Căn cứ theo Điều 22, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 > 60 – 120 > 5 – 10 10
3 > 120 – 216 > 10 – 18 15
4 > 216 – 384 > 18 – 32 20
5 > 384 – 624 > 32 – 52 25
6 > 624 – 960 > 32 – 52 30
7 > 960 > 80 35

1.2. Biểu thuế lũy tiến toàn phần

Thuế toàn phần hay biểu thuế toàn phần là phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân trong đó số thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định bằng công thức: Thu nhập tính thuế x Mức thuế suất. Loại thuế này không phân biệt mức thu nhập nhiều hay ít.
Như vậy, bản chất biểu thuế toàn phần hoàn toàn khác với biểu thuế lũy tiến từng phần. Theo đó, thuế TNCN đối với biểu thuế toàn phần chỉ có một mức thuế duy nhất, còn thuế lũy tiến từng phần sẽ gồm nhiều bậc thuế với các mức thuế suất khác nhau.
Căn cứ theo Khoản 1, Điều 23, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, và tiết b.3, Điểm b, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC, biểu thuế toàn phần áp dụng với các loại thu nhập tính thuế sau đây:

 • Thuế thu nhập từ đầu tư vốn: 5%.
 • Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại: 5%.
 • Thuế thu nhập từ thừa kế, quà tặng: 10%.
 • Thuế thu nhập từ trúng thưởng: 10%.
 • Thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007: 20%.
 • Thuế thu nhập do chuyển nhượng bất động sản: 2%.
 • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán theo quy định tại Khoản 1, Điều 13, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007: 0.1%.

2. Hướng dẫn tính thuế theo biểu thuế TNCN năm 2024

2.1. Cách tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Theo Phụ lục 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân tính theo phương pháp lũy tiến áp dụng công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó:
– Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ. [1]
– Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế. [2]

chinh-sach-moi-ve-thue

Công thức tính thu nhập chịu thuế

Theo công thức này, để tính thu nhập tính thuế, bạn thực hiện theo các bước:
Bước 1: Tính tổng thu nhập
Bước 2: Tính các khoản thu nhập miễn thuế
Các khoản thu nhập được miễn thuế từ tiền công, tiền lương gồm:

 • Phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc vào ban ngày hoặc làm trong giờ theo quy định.
 • Phần thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với đối tượng thuyền viên là người Việt Nam đang làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức [2].
Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ
Mức giảm trừ quy định theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

 • Đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng, tương ứng 132 triệu đồng/năm.
 • Đối với mỗi người phụ thuộc: Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức [1].
Sau khi đã tính được thu nhập tính thuế, bạn áp dụng phương pháp lũy tiến từng phần để tính số thuế phải nộp theo mỗi bậc thuế (như bảng đã nêu ở phần thuế lũy tiến từng phần phía trên).

2.2. Cách tính thuế theo biểu thuế toàn phần

Thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập tính thuế theo biểu thuế toàn phần áp dụng công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó, thu nhập tính thuế tùy theo loại thu nhập mà có cách tính khác nhau.
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

Thuế TNCN = 2% Giá chuyển nhượng.

– Thu nhập từ trúng thưởng:

Thuế TNCN = 10% (Trị giá trúng thưởng – 10 triệu đồng).

– Thu nhập từ nhận thừa kế:

chinh-sach-thue-moi-nhat

Cách tính thuế TNCN theo biểu thuế TNCN 2024

Thuế TNCN = 10% (Giá trị tài sản nhận thừa kế – 10 triệu đồng).

3. Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm 2024

Theo Điều 4, Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, thu nhập chịu thuế TNCN gồm các loại thu nhập sau:

 • Thu nhập từ kinh doanh.
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công.
 • Thu nhập từ đầu tư vốn.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
 • Thu nhập từ trúng thưởng.
 • Thu nhập từ bản quyền.
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sử dụng hoặc đăng ký sở hữu.

Trên đây là biểu thuế TNCN mới nhất năm 2024. Biểu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú sẽ gồm: Biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần, hai loại thuế hoàn toàn khác biệt nên khi tính thuế, kế toán cần lưu ý để áp dụng.

0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status