Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2024

Điều kiện hưởng lương hưu mới nhất năm 2024

by Ban Biên Tập GDTC

Lương hưu là khoản thu nhập định kỳ được trả cho người lao động sau khi nghỉ hưu. Việc hưởng lương hưu là quyền lợi chính đáng của người lao động sau một thời gian dài đóng góp cho xã hội. Điều kiện để hưởng lương hưu được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 01/11/2018 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020.

dieu-kien-huong-luong-huu

Điều kiện hưởng lương hưu năm 2024

Nghỉ hưu đúng tuổi

Theo quy định tại khoản 1, điều 169 bộ luật Lao động năm 2019, điều 54 luật BHXH năm 2014 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu, thì trong năm 2024 người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu tới độ tuổi nghỉ hưu.

Năm 2024, trong điều kiện lao động bình thường, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.

Riêng điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH thì khi nghỉ việc có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng BHXH.

Nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động có thể hưởng lương hưu khi tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (tức là tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 không thấp hơn 56 tuổi, lao động nữ không thấp hơn 51 tuổi 4 tháng) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
  • Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%
  • Có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng khó khăn từ đủ 15 năm trở lên

Người lao động có thể hưởng lương hưu khi tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường (tức là tuổi nghỉ hưu của lao động nam năm 2024 không thấp hơn 51 tuổi, lao động nữ không thấp hơn 46 tuổi 4 tháng) khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò
  • Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

Riêng đối với người lao động có 20 năm đóng BHXH mà bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp hoặc người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không quy định giới hạn về tuổi.

Cách tính lương hưu

Về cách tính lương hưu hàng tháng khi đóng BHXH bắt buộc vẫn được áp dụng theo Điều 56 Luật BHXH năm 2014, theo công thức:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính:

  • Đối với lao động nam: Cứ 20 đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

  • Đối với lao động nữ: Cứ 15 đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status