Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Lương hưu có thể tăng 50% sau 4-6 năm tới

Lương hưu có thể tăng 50% sau 4-6 năm tới

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ năm diễn ra vào ngày 27-3, Ủy ban Xã hội đã đưa ra báo cáo về một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc tiếp thu, giải trình và điều chỉnh dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Theo báo cáo, sau khi cải cách tiền lương được thực hiện vào ngày 1-7-2024, nếu một người nghỉ hưu sau 4-6 năm, lương hưu có thể tăng lên 40%-50% so với mức lương hưu trước đó.

luong-huu-co-the-tang-50%-1

Lương hưu có thể tăng đến 50% sau cải cách tiền lương

Phát sinh thêm nhiều vấn đề trước quyết định bỏ mức lương hưu cơ sở

Theo thông tin từ Ủy ban Xã hội, khi cải cách chính sách tiền lương, mức lương cơ sở và hệ số lương hiện tại sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng chế độ tiền lương mới, trong đó mức lương cơ bản sẽ được xác định dựa trên số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Do đó, từ ngày 1-7-2024, việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương sẽ mang lại một số vấn đề liên quan đến dự thảo luật.

Đối với lương hưu, do bãi bỏ mức lương cơ sở nên không còn căn cứ để điều chỉnh số tiền đã đóng Bảo hiểm Xã hội (BHXH) để tính toán lương hưu. Đồng thời, không còn căn cứ để xác định quyền lợi từ một số chế độ BHXH và các quy định khác trong các luật hiện hành. “Tiền lương sẽ trở thành căn cứ đóng BHXH cho nhóm đối tượng thực hiện tiền lương theo quy định của Nhà nước, dẫn đến việc tiền đóng BHXH sẽ tăng đáng kể. Điều này sẽ làm tăng phần chi ngân sách nhà nước để đáp ứng cho nhóm này.”

Ngoài những điểm trên, cải cách chính sách tiền lương sẽ gây ra sự chênh lệch đáng kể về lương hưu giữa những người nghỉ hưu trước và sau ngày 1-7. Đặc biệt, nếu một người nghỉ hưu sau cải cách tiền lương trong khoảng thời gian từ 4-6 năm, lương hưu có thể tăng lên 40%-50% so với lương hưu của những người nghỉ hưu trước đó.

Dựa trên những phát sinh về lương hưu này, Thường trực Ủy ban Xã hội đưa ra nhận định rằng Chính phủ cần làm rõ căn cứ để tính toán quy đổi thành mức tiền tuyệt đối khi chuyển đổi sang hệ thống lương mới, mức sàn an sinh xã hội tối thiểu và căn cứ tính toán.

Ngoài ra, cần làm rõ căn cứ để tính và điều chỉnh lương hưu, các khoản trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi cho người có công và một số chính sách an sinh xã hội liên quan đến mức lương cơ sở khi tiến hành cải cách tiền lương. Cần cũng rõ cơ cấu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho các nhóm đối tượng thực hiện tiền lương theo quy định của Nhà nước, bao gồm các khoản phụ cấp.

Thường trực Ủy ban Xã hội cho biết rằng cải cách tiền lương là một vấn đề lớn và phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng và có tác động trực tiếp đến việc giải quyết các chế độ BHXH. Do đó, đề nghị Chính phủ đưa ra các phương án sửa đổi cụ thể dựa trên khảo sát kỹ lưỡng về những vấn đề được đặt ra và báo cáo cho các cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

Tiền đóng BHXH cũng tăng lên đáng kể

Đối với những người chưa đủ tuổi để hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng BHXH và chưa đủ 20 năm đóng BHXH nhưng yêu cầu nhận một lần, dự thảo luật được Chính phủ trình Quốc hội đưa ra hai phương án.

luong-huu-co-the-tang-50%-2

Nhiều phương án áp dụng đóng BHXH được Quốc hội đưa ra

Phương án thứ nhất chia người lao động (NLĐ) thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất cho phép NLĐ rút BHXH một lần nếu họ đã tham gia BHXH trước khi luật có hiệu lực (dự kiến vào ngày 1-7-2025) và sau 12 tháng không tham gia BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện. Sự khác biệt của dự thảo luật so với quy định hiện hành là nếu NLĐ không chọn rút BHXH một lần, khi họ đến tuổi nghỉ hưu mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu (ít nhất 15 năm đóng BHXH) và chưa đủ tuổi để nhận trợ cấp hưu trí xã hội, họ có thể được hưởng các quyền lợi bổ sung.

Ví dụ, họ có thể nhận trợ cấp hằng tháng từ phần tiền BHXH đã tích lũy được trong khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến trước khi đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội (75 tuổi). Trong thời gian này, ngân sách nhà nước sẽ đóng BHYT cho họ và nếu họ qua đời, người thân sẽ được hưởng trợ cấp mai táng…

Nhóm thứ hai, NLĐ tham gia BHXH từ ngày luật có hiệu lực trở đi, sẽ không áp dụng quy định này. Phương án thứ hai, NLĐ sẽ được giải quyết một phần, nhưng không vượt quá 50% tổng thời gian đã đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất. Phần còn lại sẽ được bảo lưu để NLĐ tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ BHXH. Ủy ban Xã hội cho biết hầu hết đều ủng hộ phương án thứ nhất do Chính phủ trình, bởi nó có nhiều ưu điểm. Phương án này cơ bản đảm bảo sự kế thừa quy định hiện hành, không gây xáo trộn trong xã hội và không ảnh hưởng quá nhiều đến những người đang tham gia BHXH.

Ngoài ra, phương án thứ nhất cũng hướng tới tiếp cận theo tiêu chuẩn và thực tiễn quốc tế về BHXH. Nó giới hạn tình trạng một người tham gia BHXH có thể nhận một lần hưởng BHXH nhiều lần như trước đây.

Về vấn đề rút BHXH một lần, Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng bất kể phương án nào được lựa chọn, điều quan trọng là cần có các giải pháp để giữ người lao động ở lại thị trường lao động, đó là giải pháp căn cơ và bền vững. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục giải trình về ưu điểm và nhược điểm của cả hai phương án mà Chính phủ đã đưa ra. Thường trực Ủy ban Xã hội cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội đưa ra ý kiến và cho phép thu thập ý kiến của các đại biểu thông qua phiếu biểu quyết về quy định này.

0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status