Home Tài chính cá nhânThuế & Phúc Lợi Sau 2/ 5, bắt đầu phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế TNCN

Sau 2/ 5, bắt đầu phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế TNCN

by Ban Biên Tập GDTC

Ngày cuối cùng để cá nhân đăng ký thuế thu nhập cá nhân cho năm 2023 trực tiếp là ngày 02/5/2024. Trong trường hợp cá nhân không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ sau 90 ngày, họ sẽ bị xử phạt mức tiền thuế trốn trên hồ sơ từ một đến ba lần…

xu-phat-cham-nop-thue-tncn-1

Sau 2/5, người lao đọng chậm nộp thuế TNCN có thể bị phạt

Vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt

Theo quy định của Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử lý trường hợp không quyết toán thuế thu nhập cá nhân đúng hạn, có những điểm sau:

  • Đối với trường hợp cá nhân có hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định, sẽ không bị áp dụng phạt vi phạm hành chính nếu quyết toán thuế quá hạn.
  • Đối với trường hợp người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp sau 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hoặc kể từ ngày hết hạn gia hạn nộp, sẽ bị coi là trốn thuế. Mức phạt sẽ phụ thuộc vào tình tiết tăng hoặc giảm và sẽ áp dụng từ một đến ba lần số tiền thuế trốn theo quy định của pháp luật.
  • Tuy nhiên, nếu người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế và tiền chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế hoặc thanh tra thuế, hoặc trước khi cơ quan thuế lập biên bản về việc chậm nộp hồ sơ khai thuế, người nộp thuế chỉ sẽ bị xử phạt về việc vi phạm thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Mức phạt tiền sẽ dao động từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
  • Trong trường hợp số tiền phạt theo quy định trên lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế, số tiền phạt tối đa sẽ bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế, nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
  • Ngoài ra, người nộp thuế cần nộp đủ số tiền chậm nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước trong trường hợp vi phạm làm chậm nộp tiền thuế và phải nộp hồ sơ khai thuế và phụ lục đi kèm theo hồ sơ khai thuế để khắc phục hậu quả.
  • Đối với trường hợp “Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp,” sẽ bị phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
xu-phat-cham-nop-thue-tncn

Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của người lao động

Các trường hợp không cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Ngoài ra, Nhà nước cũng đã quy định 4 trường hợp cá nhân không cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho thu nhập từ tiền lương và tiền công.

Thứ nhất, cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sau quyết toán hàng năm dưới 50.000 đồng. Trong trường hợp này, cá nhân có quyền tự xác định số tiền thuế được miễn và không cần nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hay hồ sơ miễn thuế.

Thứ hai, cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Thứ ba, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập phụ từ các nguồn khác trong năm không vượt quá 10 triệu đồng trung bình mỗi tháng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ 10% (nếu không có yêu cầu khác), thì không cần quyết toán thuế cho phần thu nhập này.

Cuối cùng, cá nhân được mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện) hoặc bảo hiểm không bắt buộc khác có phí tích lũy được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với tỷ lệ 10% trên số tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động. Trong trường hợp này, người lao động không cần quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập từ bảo hiểm này.

Tổng cục Thuế nhấn mạnh rằng để tuân thủ pháp luật thuế, đặc biệt là đối với các cá nhân tự khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế cần chú ý thực hiện đúng quy định hiện hành của pháp luật thuế.

0 0 votes
Article Rating

Bài Viết Liên Quan

Theo dõi
Nhận thông báo
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Contact Us

DMCA.com Protection Status